هشدار نهاد نظارتی انگلیس درباره پیامد‌های «تروریستی» اعلام کردن سپاه
یک نهاد نظارتی دولتی در انگلیس هشدار داده «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی لندن، تعریف بریتانیا از تروریسم را بی‌ثبات می‌کند و نیرو‌های نظامی متحدان آن را در محدوده قانون تروریسم قرار می‌دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار