شهادت سرباز مدافع امنیت در ایست و بازرسی زاهدان
سردار قنبری خبر داد
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از حمله اشرار مسلح به مأموران ایست و بازرسی قطار خنجک شهرستان زاهدان و شهادت سرباز مدافع امنیت خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار