بارش برف در تهران ادامه دارد
بارش برف از روز گذشته در تهران آغاز و همچنان در برخی مناطق شهر ادامه دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار