آشفتگی و استیصال حامیان تروریسم از امنیت‌آفرینی سپاه
گرچه سیاهه خیانت‌ها و جنایت‌های آمریکا و اروپا علیه ملت و نظام اسلامی ایران بر کسی پوشیده نیست، ولی اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه نیروی نظامی و رسمی جمهوری اسلامی ایران آن‌هم در این برهه زمانی حاکی از استیصال و عصبانیت غرب از امنیت آفرینی سپاه و نقش ویژه این نهاد انقلابی در مهار اغتشاشات اخیر است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار