ظرفیت‌های دریایی در شمال و جنوب کشور مغفول مانده است
رئیس سازمان امور دانشجویان:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: صنعت، اقتصاد، تجارت و زیست دریایی از جمله ظرفیت‌های بسیار بزرگ دریا است که با وجود دریا در شمال و جنوب کشور متاسفانه مغفول مانده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار