لزوم آموزش سلامت با اولویت سرمایه گذاری برای مردم
معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان کرد؛
فرشیدی گفت: آموزش در آگاهی مردم از آینده نقش بسزایی دارد و این آگاهی رسانی باید توسط متولیان بهداشت به بهترین شیوه انجام شود.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار