آموزش و پرورش، مهره اصلی پیشرفت و توسعه کشور/ آیا بودجه پرورشی در حد یک حبه قند پاسخگوست؟
گزارش/
این واقعیت که ما می‌توانیم دوره‌های مختلف زندگی کودکان را از طریق سرمایه گذاری‌های آموزش اولیه بهبود بدهیم غیر قابل انکار است. فراهم کردن و توزیع عادلانه امکانات آموزشی با کیفیت یک معامله‌ی دو سر برد برای مردم و حاکمیت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار