شورای هنری «سروقامتان تهران» معرفی شدند
ویژه برنامه «سروقامتان تهران» از حضور و همراهی هنرمندان هنر‌های تجسمی در ترکیب شورای هنری این رویداد بهره‌مند شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار