چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در یک مجله معتبر
عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در ژورنال بین‌المللی Chemical Engineering Journal شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار