هشدار سقوط بهمن در ارتفاعات کوهستانی استان تهران
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران خبر داد؛
مدیرکل مدیریت بحران استان تهران نسبت به سقوط بهمن در ارتفاعات کوهستانی استان تهران هشدار داد و گفت: از شهروندان می‌خواهیم از فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار