اتحادیه اروپا شرکت صنایع هواپیماسازی ایران را تحریم کرد
اتحادیه اروپا امروز از اضافه کردن شرکت صنایع هواپیماسازی ایران به فهرست تحریم‌های خود به بهانه همکاری با روسیه خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار