تعطیلی مدارس در آلودگی باید آخرین گزینه باشد / هشدار روشن شدن دوباره فلر‌ها با افزایش تولید نفت
رئیس سازمان محیط زیست:
رئیس سازمان محیط زیست گفت: محیط زیست دیگر تاب تحمل ندارد و با تعطیلی مدارس، آموزش و زیرساخت‌های کشور در حال از بین رفتن است بنابراین آخرین گزینه باید تعطیلی باشد در حالی که اکنون نخستین گزینه تعطیلی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار