کنسرسیوم دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری پیشرو اصفهان (IUN) پل ارتباطی تبادل فناوری میان ایران و چین
مدیر دفتر تعاملات علوم و فناوری ایران در شهرک همکاری‌های اقتصادی تجاری سازمان همکاری شانگ‌های از فرصت‌های تحقیقاتی مشترک و شرایط استقرار در پارک‌های علم و فناوری استان شاندونگ خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار