چرا گروه‌های فشار و برخی نمایندگان مجلس دخالت غیر تخصصی در آموزش و پرورش دارند؟
نماینده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان خوزستان:
نماینده دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اهمیت نگاه تخصصی به یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های کشور که تاثیر پذیری میلیونی در جامعه دارد، گفت: امروز مسئله اصلی، متن و نبض حیاتی جامعه ما آموزش و پرورش است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار