دانشگاه‌های هنر و معماری، مانع از به فراموشی سپرده شدن معماری ایرانی -اسلامی شوند  
داداش پور:
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: حفظ فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی و انتقال آن به عصرها ضروری است در این راستا دانشگاه‌های هنر و معماری باید مانع از فراموشی آن شوند. 
ارسال نظرات
آخرین اخبار