اهداف اقتصادی بنیاد عملی اکو مبتنی بر توسعه علمی و فناوری دانشگاه‌های منطقه است
رئیس بنیاد اکو گفت: این سازمان برای پیشرفت و گسترش اقتصاد منطقه‌ای تلاش می‌کند روابط اقتصادی بین این کشور‌ها با هدف بازار مشترک ایجاد شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار