رسالت هیسپان در رساندن پیام پیرجماران به آمریکای لاتین
واژه «انقلاب» در ادبیات سیاسی جهان ماهیتی چپ گرایانه دارد. حتی هنوز هم درباره ماهیت انقلاب اول مردم فرانسه علیه لویی شانزدهم بحث‌های داغی صورت می‌گیرد که انقلابی سوسیالیستی بود یا بورژوایی و اولین بار کارل مارکس بود که در قرن بیستم با کتاب اقتصاد و سرمایه خود از انقلاب کارگران علیه نظام‌های بورژوایی و امپریالیستی سخن گفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار