جاوید: با توجه به تجربه پنج شنبه، برنامه‌ریزی مخاطرات برف صورت گرفت+ فیلم
گفت: با توجه به تجربه پنج شنبه، برنامه ریزی برای جلوگیری از مشکلات بارش برف در تهران صورت گرفته است
ارسال نظرات
آخرین اخبار