۶ اصل مانع کج‌روی جمهوری اسلامی می‌شوند
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی:
جهان‌بین گفت: به زعم بنده در تحلیل عملکرد حکومت اسلامی چند اصل مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به آن اصول توجه نکنیم ممکن است موجب کج‌روی شویم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار