محیط بانی ۵۰ درصد کمبود نیرو دارد / تا ده سال آینده هم به چارت سازمانی نمی‌رسیم
محبت خانی در گفتگو با دانشجو؛
مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: پرونده ای در قزوین داشتیم که با مدارک ثبت شده روی دوربین روی لباس توانستیم بی گناهی محیط بان را ثابت و فرد مقابل را محکوم کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار