«واکسن‌های بر پایه پروتئین» و تحول عظیم حوزه دارو درمان
گزارش |
در خط مقدم صنعت بیوداروسازی، فناوری RNA یک پلتفرم انعطاف پذیر و مقیاس پذیر برای رفع نیاز فوری ایمن سازی در سراسر جهان در شرایط همه گیر ارائه می‌دهد. این پلتفرم قدرتمند استراتژیک اخیراً برای ایمن سازی میلیون‌ها نفر استفاده شده است که هم ایمنی و هم بالاترین سطح کارایی بالینی را در برابر عفونت با سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا ثابت کرده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار