خانه‌های سازمانی فراوانی به مجموعه نظامی اختصاص می‌یابد
سردار رادان:
فرمانده فراجا به قول رئیس جمهور در خصوص حمایت از پرسنل نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: در آینده‌ای نزدیک خانه‌های سازمانی فراوانی به مجموعه نظامی اختصاص می‌یابد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار