«ادبیات، فرهنگ و جامعه» به بازار اندیشه رسید
توسط نشر مروارید؛
نشر مروارید کتاب مجموعه مقالات «ادبیات، فرهنگ و جامعه: درباره ادبیات فارسی معاصر» با گردآوری و ترجمه مسعود فرهمندفر را منتشر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار