اگر محاکمه شده بودند..
یادداشت/
این که فردی سر و دست بشکند برای قبول مسئولیتی و پس از سیر شدن از موهبات مدیریت و ریاست با سلام و صلوات و بدون هیچ گونه باز خواست و هیچگونه پاسخگویی نسبت به وقت و انرژی که هدر داده است به منزل برود یک رسم وحشتناک و رایج در کشور ماست که به اختصار به عواقب و پیامد‌های آن اشاره میکنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار