نامه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان / نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات مدیران آموزش و پرورش هشدار می‌دهیم
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خوزستان طی نامه‌ای خطاب به مجمع نمایندگان استان خوزستان نسبت به دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات آموزش و پرورش انتقاد کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار