جمهوری اسلامی با دید پدرانه با آذربایجان رفتار می‌کند / آذربایجانی‌ها به دنبال توهین و ایجاد تنش با کشورمان هستند
کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با دانشجو:
شعیب بهمن با اشاره به تنش‌آفرینی‌های جمهوری آذربایجان گفت: جمهوری اسلامی با دید پدرانه با آذربایجان رفتار میکند. اگر جمهوری اسلامی وارد اقدامات مشابه میشد، شرایط بسیار متفاوت بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار