۱۸۰ واحد نهضت ملی مسکن در استان اردبیل افتتاح شد
با حضور بذرپاش؛
۱۸۰ واحد نهضت ملی مسکن با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در اردبیل افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار