اجرای تونل نوری هفت رنگ به مناسبت اعیاد شعبانیه
معاون سازمان زیباسازی خبر داد:
به مناسبت اعیاد شعبانیه تونل نوری هفت رنگ توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در خیابان مجاهدین اسلام طراحی و اجرا شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار