قالیباف: سامان دادن به حوزه ارز، نیازمند هماهنگی جدی بین دولت و مجلس است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اهمیت مسائل ارزی امروز کشور، سامان دادن به حوزه ارز نیازمند هماهنگی جدی و قوی بین دولت و مجلس است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار