کشمکش بین سیاستمداران به قیمت آلودگی محیط زیست / اصفهان تحمل بارگذاری آلودگی از منابع جدید را دارد؟
گزارش |
مصوبه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرضا و در ۵۰ کیلومتری اصفهان درحالی مطرح شده که این کلان شهر در زمستان امسال رنگ آبی آسمان را به خود ندیده بود. سوالی که مطرح می‌شود، این است که اصفهان تحمل بارگذاری آلودگی‌های جدید را دارد؟
ارسال نظرات
آخرین اخبار