جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض
یادداشت/
همانگونه که رهبر معظم انقلاب در مراسم روز درختکاری فرمودند: «این موضوع یک جنایت بزرگ و غیرقابل اغماض است و اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند، باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند»
ارسال نظرات
آخرین اخبار