دانشگاه محقق اردبیلی بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد می‌پذیرد
دانشگاه محقق اردبیلی از میان فارغ التحصیلان استعداد درخشان دانشگاه‌های کشور، بدون آزمون، دانشجوی کارشناسی ارشد می‌پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار