اختلاف نظر کی‌یف و واشنگتن درباره چگونگی پایان درگیری
سه نقطه ضعف اساسی اوکراین در مقابل روسیه، افشای نقشه اوکراین برای گشودن جبهه دومی در گرجستان، عدم تمایل هند به نقض تحریم‌های ضدروسی، خشم کی‌یف از مخالفت‌ها با ارسال سلاح و نگرانی غرب از موشک‌های مافوق صوت روسیه، از مهمترین رویداد‌ها پیرامون جنگ است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار