سیگنال مثبت عربستان درباره لبنان
منابع لبنانی از دیدار سفیر عربستان در این کشور با نبیه بری خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار