افزایش ظرفیت رشته‌های دستیاری در پنجاهمین آزمون دستیاری
معاون آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد:
معاون آموزشی وزارت بهداشت از برگزاری آزمون دستیاری سال ۱۴۰۲ و تغییرات انجام شده در آزمون جدید خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار