شعار‌های گرم، عمل‌های خاموش!
یادداشت دانشجویی |
شعارِ گرمِ بازار سخنرانی‌ها و نطق‌های دیروز و امروزمان! در هر عرصه و سخن ابزار دستمان شده است این جمله؛ اما به وادی عمل که می‌آییم خبری از تحقق آن نیست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار