صندوق هنر موظف است هر خبرنگاری را که بیمه نیست، بیمه کند
وزیر ارشاد خبر داد که برای اولین بار مساله امنیت شغلی خبرنگاران مرتفع می‌شود و هنرمندان پیشکسوت هم صاحب خانه خواهند شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار