پنج بانک بزرگ فرانسه به تخلف گسترده مالیاتی متهم شدند
دادستان مالی فرانسه دستور تحقیق در مورد پنج بانک بزرگ این کشور را که به تخلف گسترده و بی سابقه مالیاتی به ارزش بیش از یک میلیارد یورو متهم هستند، صادر کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار