سفر سلطان عمان به ایران موجب تحکیم روابط دو کشور خواهد شد
امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی با همتای عمانی:
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عمان همواره همسایه و دوست قابل اعتمادی برای ایران است و مناسبات رو به رشد دو کشور با سفر سلطان عمان به تهران تقویت و تحکیم خواهد یافت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار