بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام حسین (ع) تهران
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان آموزشی و درمانی امام حسین (ع) تهران به صورت سر زده بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار