جشنواره علوم انسانی عمار؛ «جنبش مشاهده، به سوی نظریه» / فراخوان اهل اندیشه برای گفت و گو
نامخواه دبیر علمی جشنواره مطرح کرد؛
دبیر علمی جشنواره علوم انسانی عمار با اعلام رسمی فراخوان دومین جشنواره علوم انسانی عمار در چهار سر فصل بر ادامه مسیر گفت و گو محوری این جشنواره و تأمل بر پدیده‌های اجتماعی در این مسیر تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار