ساعت کار مدارس تهران اعلام شد
بنا به اعلام اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص ساعات شروع به کار مدارس اطلاعیه داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار