راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن و سفر رئیس‌جمهور به چین به تصورات دشمنان ضریه جدی زد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
عمویی با اشاره به تصویر غلطی که برای برخی دولتمردان غربی بعد از اغتشاشات ایجاد شد، گفت: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن و سفر رئیس‌جمهور به چین به تصورات دشمنان ضریه جدی زد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار