اخراج آمریکا از منطقه و فروپاشی اسرائیل به زودی رقم می‌خورد
زاکانی:
شهردار تهران با بیان اینکه آینده روشن است، گفت: رهایی از نظام سلطه، اخراج آمریکا از منطقه و فروپاشی اسرائیل به‌زودی رقم می‌خورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار