دانشگاه اراک رشته جدید کارشناسی ارشد ایجاد می‌کند
با موافقت وزارت علوم؛
دانشگاه اراک از سال تحصیلی جدید در رشته مهندسی نقشه برداری در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار