ضرورت رسیدگی به وضعیت خیابان کرمان
شمس‌احسان تاکید کرد
عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت رسیدگی به وضعیت خیابان کرمان تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار