عدلیه در میدان حمایت عملی از کار و کارگر/ ۳ هزار و ۴۸۵ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا شد
عدلیه در سال ۱۴۰۱، به صورت عملی و جدی به میدان حمایت از کار و کارگر وارد شد که در نتیجه این اقدامات، موفق به جلوگیری از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکاری بیش از ۲۴۲ هزار کارگر و ایجاد مشکل برای خانواده آن‌ها گردید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار