مسئول سیاست‌ورزی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور معرفی شد
طی حکمی، علی‌اصغر تمن به عنوان مسئول سیاست‌ورزی مرکز هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار