اگر به گفتگو باور داشتی خسارت برجام را به بار نمی‌آوردی
هدف روحانی از بازخوانی تاریخ، عبرت گرفتن از برجام است یا بازسازی روند خسارت‌بار آن؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار