برگزاری اردوی راهیان پیشرفت استان لرستان / بازدید دانشجویان از سد دز و کرخه
در گفتگو با دانشجو مطرح شد
پویان پدرام، مسئول علمی پژوهشی بسیج دانشجویی استان لرستان گفت: اردوی راهیان پیشرفت دانشجویی استان لرستان در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بازدیدی در قالب سه گروه  دانشجویان برق و عمران و شهرسازی صورت گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار